Jednym z pomysłów, jaki realizujemy w naszej placówce w grupie III w roku szkolnym 2021/2022, jest innowacja pedagogiczna „Małe smyki pamiętają wierszyki”.

Rozwój pamięci dziecka zależy od warunków jego życia. Wiek przedszkolny odgrywa ważną rolę w całym rozwoju pamięci człowieka. Pojemność pamięci u dziecka w tym okresie powiększa się szybko, związana jest ona w dużej mierze z działalnością dziecka; najwięcej nowych faktów i słów zapamiętuje ono w zabawie. Początkowo pamięć ma charakter mimowolny, zaś pamięć dowolna zaczyna się dopiero rozwijać.

Pod koniec wieku przedszkolnego pojawiają się u dzieci zaczątki pamięci dowolnej. Sprzyjają jej sytuacje, w których dziecko musi zapamiętać jakieś polecenie lub przypomnieć sobie obowiązujące je nakazy i zakazy. Ćwiczenia pamięci dowolnej odbywają się też w toku zabaw dydaktycznych i gier z regułami, podczas przygotowania wierszyków czy piosenek na jakąś uroczystość w przedszkolu.

Dziecko w wieku przedszkolnym ma bardzo plastyczny mózg, szybko i łatwo się uczy. Warto wykorzystać ten czas na rozwijanie pamięci.

Założeniem innowacji jest realizacja określonych celów związanych ze wspieraniem rozwoju pamięci i koncentracji uwagi, a także zapoznanie dzieci z kanonem literatury dziecięcej – zarówno z tekstami pisarzy, jak i wytworami folkloru dziecięcego.

Uczniowie poznawać będą proste teksty literackie nawiązujące do aktualnej tematyki zajęć i zmieniających się pór roku oraz świąt i wydarzeń okolicznościowych, co stanowić będzie nie tylko bazę do nauki pamięciowej, ale także poszerzanie wiedzy o otaczającym dzieci świecie i uwrażliwianie na literaturę. Ważnym elementem będzie prezentacja utworu na forum grupy, a następnie w szerszym gronie podczas uroczystości przedszkolnych i występów dla rodziców.

Inicjator innowacji:

Monika Jasińska-Fidor


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content