Projekt: ,,Nasze zabawki”

Projekt  ma na celu:

  • Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci : porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodnego funkcjonowania w zabawie i w sytuacjach zadaniowych.
  • Przestrzegania reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej (poprzez staranie się współdziałania w zabawach i sytuacjach zadaniowych) oraz w świecie dorosłych.
  • Kształtowania czynności samoobsługowych  wdrażając dzieci do utrzymywania ładu i porządku w swoim otoczeniu.

Cele:

  • Poznawanie różnorodnych  sposobów zabaw dzieci dawniej i dziś
  • Dbanie o zabawki i porządek w sali
  • Zgodne współdziałanie w zabawie z dziećmi.
  • Poznanie zabaw tradycyjnych
  • Zapoznanie z wyglądem zabawek naszych dziadków

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content