W roku szkolnym 2021/2022 Grupa I realizować będzie projekt ,,Liście”, podczas którego zgłębiać będzie sekrety
otaczającej nas przyrody. Dzieci bardzo chętnie angażują się w działania projektowe, odgrywając rolę odkrywcy i badacza. Projekt liście wprowadza dzieci w czas przejścia w okres jesieni. Temat projektu dotyczy liści drzew rosnących w parkach oraz w otoczeniu przedszkola. Jesień jest inspirującą porą roku i pozwala na wyruszenie w plener i
poszukiwanie liści, obserwację drzew.


Cele podczas działań realizacji projektu:
• Wzbogacenie wiadomości o drzewach i liściach
• Poznanie nazw drzew i ich owoców
• Prezentowanie materiałów przynoszonych do kącika projektowego
• Wykonanie albumu liści
• Zbieranie i segregowanie liści według określonego kryterium (kolor, kształt,
wielkość)
• Układanie liści na macie do kodowania i zapis ich miejsca położenia
• Wyrażanie emocji podczas swobodnej ekspresji ruchowej
• Tworzenie indywidualnych improwizacji ruchowych
• Poznanie różnych technik plastycznych z wykorzystaniem liści
• Nabywanie doświadczeń plastycznych podczas łączenia różnorodnych materiałów
• Udział oraz wyciąganie wniosków podczas zabaw badawczych
• Współpraca z zespołem w grupie

Głównym założeniem projektu jest zaangażowanie dzieci do wspólnych działań podczas realizacji projektu. Bliski kontakt z otoczeniem przyrodniczym. Przeżywanie doświadczeń z otaczającą przyrodą. Rozbudzanie kreatywności i pomysłowości u dzieci.

Inicjator projektu:

Bożena Komisarska


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content