Teodor to bocian, przyjaciel dzieci, a zwłaszcza przedszkolaków. Ten wyjątkowy bocian wie, jak ważne jest dbanie o wszechstronny rozwój dzieci, ale równocześnie pamięta zawsze o tym, aby zwracać uwagę na potrzeby i uczucia innych. Dlatego postanowił zostać profesorem nauk przedszkolnych i przekazywać najmłodszym wiedzę oraz pomagać zdobywać nowe umiejętności, a jednocześnie mobilizując ich do jak najbardziej kreatywnych działań. Udział w programie to sposób na przekazanie dzieciom, czasem prostych, ale bardzo ważnych umiejętności i wartości, a wszystko za sprawą z pozoru zwykłego bociana. Teodor chce, aby przedszkolaki zdobyły siedem sprawności, które uważa za najbardziej przydatne, dlatego wyznaczy siedem zadań do wykonania.

Cele szczegółowe:

 • Dbanie o wszechstronny i indywidualny rozwój dzieci.
 • Zdobywanie różnych umiejętności.
 • Rozwijanie umiejętności współpracy.
 • Wyzwalanie pozytywnych emocji.
 • Rozwijanie kreatywności i twórczego myślenia.
 • Rozwijanie samodzielności.
 • Kształtowanie empatii wobec innych osób.
 • Kształtowanie postawy proekologicznej.
 • Upowszechnianie zdrowego trybu życia.
 • Kształtowanie postawy prospołecznej.
 • Rozbudzanie zainteresowań własnym regionem, ale też odległymi krajami.
 • Zapoznanie z tematyką dotyczącą udzielania pierwszej pomocy, numerów alarmowych.
 • Rozwijanie zainteresowań światem nauki i eksperymentów.
 • Rozwijanie sprawności manualnych i zdolności konstrukcyjnych.
 • Poznawanie zawodów.

Koordynator projektu:

Dorota Byczkowska


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content