Ogólnopolski projekt edukacyjny „Przedszkolaków podróże małe i duże” autorstwa Anny Sankowskiej.

Cele projektu:

• kształtowanie postaw patriotycznych, uwrażliwienie na piękno, folklor i tradycje Polski,

• kształtowanie tożsamości narodowej,

• poznanie miast i zabytków Polski,

• kształtowanie postaw patriotycznych,

• rozwijanie poczucia więzi rodzinnych poprzez wspólne wykonywanie zadania.

OPIS REALIZACJI PROJEKTU:

1. Termin

Realizacja projektu odbywa się według harmonogramu.

2. Wybór miejscowości

Rodzic z dzieckiem wybierają miejscowość do prezentacji (w której byli, będą, chcieliby być).

3. Zapoznanie się z tradycjami, zwyczajami, obrzędami ludowymi z wybranego regionów Polski

Rodzic przekazuje dziecku informacje nt. wybranego regionu, pokazuje ilustracje, zdjęcia, zapoznaje je z tradycjami, legendami , ciekawostkami. Może wykorzystać do tego celu albumy, atlasy, książki, widokówki, informacje zawarte w internecie, własne doświadczenie.

4. Zebranie najważniejszych i najciekawszych informacji

Rodzic i dziecko ustalają które informacje, w jakiej formie i przy użyciu jakich środków (notatka, zdjęcia, samodzielne opowiadanie) będą przekazane innym dzieciom podczas prezentacji w przedszkolu.

5. Prezentacja

Dziecko przy pomocy nauczyciela w oparciu o przygotowane materiały prezentuje dzieciom zdobyte informacje nt. wybranego z rodzicem regionu.

Certyfikat!!

Koordynator:

Anna Chojecka


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content