W roku przedszkolnym 2022/2023 w naszym przedszkolu będziemy kontynuować projekt edukacyjny „Zdrowie na talerzu”.

Edukacja zdrowotna jest to proces, w którym dzieci nabywają umiejętności dbania o zdrowie własne i społeczności, w której żyją. Jest podstawowym prawem, powinna być więc obecna na co dzień w ich życiu i doświadczeniach przez całe życie.

Edukacja zdrowotna w naszym przedszkolu opiera się na potrzebach zdrowotnych wychowanka, które zależne są od rozwoju dziecka. Podejmowane działania powinny w dłuższej perspektywie wzbogacić wiedzę dzieci z dziedziny zdrowia, wykształcić u nich postawę „prozdrowotną”, umożliwić nabycie określonych umiejętności oraz przyswojenie prawidłowych przyzwyczajeń i nawyków higieniczno – zdrowotnych. Łączymy wiedzę i doświadczenie dziecka wyniesione z domu, z tym, co powinno znać i umieć oraz rozumieć, kiedy wkroczy w dorosłe życie. Zwracając przedszkolakom uwagę na to, co zdrowe i bezpieczne, uczymy ich dbania o swoje dobre samopoczucie psychiczne, fizyczne i społeczne.


Program edukacji nawiązywał do tematyki zdrowego żywienia. Dzieci będą dzieliły produkty na zdrowe i niezdrowe, utrwalą piramidę zdrowego żywienia.

Cele główne projektu:

 · wspieranie prawidłowego rozwoju dzieci poprzez propagowanie zdrowego stylu życia

 · wzbogacenie wiedzy z dziedziny zdrowia i bezpieczeństwa

 · kształtowanie nawyków higienicznych i zachęcanie do aktywnego trybu życia

Koordynator projektu:

Agnieszka Mazurkiewicz

28 września – Dzień Jabłek

20 października – Święto Dyni

23 listopada – Dzień zdrowego jedzenia

15 marca – Święto marchewki

5 kwietnia 2023- Święto jajka


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content