Założenie projektu:
Istotną rolę w edukacji młodego pokolenia powinna zajmować ekologia. To na niej powinniśmy skupić nasze działania i to również jej powinniśmy poświęcać wiele czasu i uwagi. To, jak małe dziecko widzi świat ma integralny wpływ na to, jak będzie wyglądała nasza planeta za kilka, kilkanaście , czy nawet kilkadziesiąt lat. Dlatego już teraz warto uczyć, zachęcać i pobudzać do działań ekologicznych przedszkolaki. Projekt ekologiczny „W tekturowym świecie dobrze bawić się będziecie” ma być nie tylko świetną zabawą, ale przede wszystkim zalążkiem edukacji proekologicznej. Ma zachęcać dzieci do odkrywania świata, ma pobudzać kreatywność, ma dawać radość tworzenia ale przede wszystkim ma pokazywać, jak wiele zależy od nas samych. Jak młody człowiek każdego dnia i w każdej sytuacji może wiele zdziałać w kierunku dobra planety Ziemi.
Niech ten projekt płynący z naszych wewnętrznych przekonań i zamiłowań do idei recyklingu pozwoli tworzyć nową eko-edukację.
Projekt został oparty na podstawie programowej wychowania przedszkolnego.

Cel ogólny:

 • kształtowanie świadomości ekologicznej
  Cele szczegółowe:
 • kształtowanie postaw proekologicznych;
 • uświadamianie zależności stanu środowiska od działalności człowieka;
 • umożliwienie podejmowania działań ekologicznych w najbliższym środowisku;
 • promocja idei ekologicznych;
 • wdrażanie do selektywnej zbiórki odpadów;
 • pogłębianie zainteresowań przyrodniczych;
 • uzmysłowienie roli papieru, tektury i kartonu w edukacji przedszkolnej;
 • robudzanie kreatywności;
 • kształtowanie sprawczości i samodzielności;
 • nabieranie pewności siebie i kształtowanie własnej wartości

Zrealizowane zadania:

 1. Dłonie sprawne mieć będziemy, bo papiery często tniemy

2. Fotobudka powstać może, karton w tym nam dopomoże

3. Gazetowa gimnastyka dla każdego smyka

4. Tekturowe liście szyjemy i igłą ostrożnie się posługujemy – nauka szycia z wykorzystaniem tekturowych szablonów liści.

5. Na upalne dni mały wachlarz zrób i Ty – tworzenie wachlarzy z makulatury

6. Na gazetach malujemy, bo przyrodę szanujemy – malowanie obrazów na czarno-białych gazetach

7. Ręce swe ćwiczymy i kulkami się bawimy – tworzenie papierowych kulek i wykorzystanie ich podczas ćwiczeń gimnastycznych

8. Makulaturę zbieramy, bo z niej chętnie wycinamy – piramida żywienia

9. Z gazet wycinamy i alfabet układamy

10. Dziś ubrania ozdabiamy i na sznurek je wieszamy

11. Na papierze się kładzieny i swe ciała rysujemy

12. Zakładki zrobimy i dziadkom wręczymy

13. W tekturowym świecie nudzić się nie będziecie

14. Papierową czapkę mam i ozdobię dziś ją sam

15. Ziemia swoje święto ma, więc o ziemię każdy dba


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content