Gmina Piaseczno otrzymała akredytację Erasmusa w sektorze edukacji szkolnej, dla koordynatora konsorcjum mobilności.

Główny cel konsorcjum, którego liderem i Organem Prowadzącym jest Gmina Piaseczno, to wsparcie placówek oświatowych, w przystąpieniu do programu ERASMUS+ oraz wsparcie we wdrażaniu wysokiej jakości działań w ramach tego programu z wykorzystaniem posiadanych kompetencji, doświadczenia i zasobów.

Z pośród 219 złożonych do Narodowej Agencji Programu Erasmus+ wniosków akredytację przyznano 117 podmiotom wnioskującym. Wniosek Gminy Piaseczno złożony przez nauczycielkę szkoły w Zalesiu Górnym, koordynatorkę projektów Erasmus Monikę Sochocką- Kukiełkę uzyskał najwyższą ocenę.

Akredytacja Erasmus + to szansa na mobilność edukacyjną dla wszystkich placówek oświatowych, których organem prowadzącym jest Gmina Piaseczno.

– Pomyślne przejście procesu Akredytacji na lata 2021-2027 oznacza uproszczony dostęp do możliwości uzyskania dofinansowania w ramach Akcji 1. Przyznanie Akredytacji jest gwarancją regularnego otrzymywania dofinansowania na działania związane z mobilnością w ramach programu Erasmus – powiedziała wiceburmistrz Hanna Kułakowska-Michalak.

Również nasze przedszkole zgłosiło chęć przystąpienia do akredytacji, na co Pani burmistrz wyraziła zgodę. Umowa akredytacyjna zostanie podpisana w lutym 2023 roku. Na pierwsze wyjazdy poczekamy do 2024 roku.

Koordynator:

Monika Jasńska-Fidor


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content