REGULAMIN PLACU ZABAW

PRZEDSZKOLA NR 4
W PIASECZNIE, UL. FABRYCZNA 13

 1. Plac zabaw jest terenem służącym zabawie i wypoczynkowi dzieci uczęszczających do przedszkola.
 2. Plac zabaw dla dzieci uczęszczających do przedszkola czynny jest
  w godzinach pracy placówki.
 3. Sprzęt znajdujący się na placu zabaw przeznaczony jest dla dzieci od lat 3 do 7 lat.
 4. Dzieci uczęszczające do przedszkola na terenie placu zabaw powinny przebywać pod opieką dorosłych, którzy za nie ponoszą pełną odpowiedzialność.
 5. Przedszkole nie odpowiada za bezpieczeństwo dzieci odebranych przez rodziców, opiekunów a przebywających na placu zabaw.
 6. Osoby przebywające na terenie obiektu zobowiązane są do zachowania porządku.
 7. Z urządzeń zabawowych należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem.
 8. Plac zabaw przed wyjściem dzieci na teren powinien być sprawdzony przez osoby odpowiedzialne – dozorcy, woźne.
 9. Zabrania się w szczególności:
 • niszczenia urządzeń zabawowych,
 • niszczenia terenu zieleni, zaśmiecania,
 • jazdy na rowerze,
 • wbiegania na ślizgi zjeżdżalni,
 • wchodzenia na barierki, daszki, drzewa, ogrodzenie i inne elementy zagrażające bezpieczeństwu,
 • biegania po urządzeniach i popychania,
 • korzystania z urządzeń podczas deszczu i oblodzenia,
 • wprowadzania zwierząt.
 1. Wszelkie uszkodzenia urządzeń lub zniszczenia zieleni, parkanu należy bezwzględnie zgłaszać do personelu przedszkola.
 2. Po godzinach pracy przedszkola zabrania się wchodzenia na teren
  i korzystania ze sprzętu.
 3. Regulamin wchodzi w życie Zarządzeniem Nr 2/03/2013 Dyrekcji Przedszkola

Dyrektor Przedszkola

Skip to content