DRODZY RODZICE

Od września 2017r dokonujemy opłaty w formie przelewu

za wyżywienie i godziny opiekuńczo-bytowe

na nowy rachunek bankowy


CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

ul. Janusza Kusocińskiego 4, 05-500 Piaseczno

84 2490 0005 0000 4600 4784 2709

Poniżej kod QR z nr rachunku i danymi do przelewu:

Proszę pamiętać żeby w tytule podać

imię i nazwisko dziecka kwotę przelewu

dotyczącą wyżywienia i godzin opiekuńczo-bytowych

(otrzymaną przez intendenta przedszkola)