W roku szkolnym 2022/2023 kontynujemy współpracę z Gminną Biblioteką Publiczną i jej oddziałami oraz Multicentrum.

„W magicznej bibliotece” jest projektem edukacyjnym polegającym na propagowaniu czytelnictwa wśród dzieci w wieku przedszkolnym. Projekt ten ma na celu przybliżenie dzieciom miejsca, jakim jest biblioteka. W trakcie trwania cyklu spotkań w bibliotece z jej pracownikami dzieci poznają miejsce, jego przeznaczenie. Dowiedzą się także, jakie inne funkcje pełni biblioteka i  jak można spędzać tam czas. Dodatkową atrakcją będą regularne wizyty w Multicentrum i korzystanie z oferty zajęć edukacyjnych na miejscu.

Cele:

  • kształtowanie nawyków czytelniczych,
  • zapoznanie z biblioteką, jako miejscem do spędzania wolnego czasu,
  • poszerzanie słownictwa,
  • kształtowanie nawyku dbania o książki,
  • doskonalenie umiejętności słuchania, czerpania z tego wiedzy i przyjemności,
  • rozbudzanie ciekawości świata oraz wyobraźni,
  • wyrabianie nawyku obcowania z literaturą w sposób samodzielny, refleksyjny i twórczy.

W ramach projektu w roku szkolnym 2022/2023 odbyło sie ponad 30 wyjść!!


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content