W roku szkolnym 2017/2018 Przedszkole nr 4 w Piasecznie rozpoczęło współpracę międzynarodową w ramach projektu eTwinning. Współpracę tę kontynuujemy w kolejnych latach, poszerzając działania o kolejne projekty.

eTwinning oferuje platformę współpracy dla pracowników szkół (nauczycieli, dyrektorów szkół, bibliotekarzy, itp.) z jednego z krajów europejskich, które tutaj komunikują się, współpracują, realizują projekty, dzielą się i, mówiąc krótko, czują się i są częścią najbardziej ekscytującej społeczności edukacyjnej w Europie. eTwinning promuje współpracę szkół w Europie za pośrednictwem technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK), oferując szkołom wsparcie, narzędzia oraz usługi. Nauczycielom eTwinning oferuje również inne bezpłatne możliwości oraz stały rozwój zawodowy realizowany online.

Nauczyciele biorący udział w projekcie w podnoszą swoje kwalifikacje i szkolą się w zakresie korzystania z aplikacji internetowych używanych do publikacji informacji i plików na stronie TwinSpace, do której po zakończeniu projektu dostęp będą mieli również Rodzice.

Przedszkole w chwili obecnej podjęło współpracę w zakresie kilku projektów w ramach eTwinning, które ściśle łączyć się z realizowanymi tematami i założeniami miesięcznych planów pracy dydaktyczno-wychowawczej.

Projektem, który stał się już naszą tradycją, jest zrealizowany zwykle w okresie od listopada do grudnia „Christmas is comming! Let’s send cards and wishes”. Projekt dotyczy wykonania kart świątecznych wraz z zamieszczonymi w nich życzeniami w językach angielskim i narodowym, a następnie rozesłaniu ich po całej Europie. W projekcie bierze udział coroczni wiele placówek z całego kontynentu (w roku 2020/2021 było to ponad 100 placówek!!). Nauczyciele postępy prac dokumentują w formie zdjęć, a następnie są one publikowane na stronie projektu TwinSpace oraz stronie internetowej Przedszkola. Przed Świętami Bożego Narodzenia otrzymane przez nas karty świąteczne z innych krajów umieszczane są na wystawie w hallu.

Inicjator projektów:

Monika Jasińska-Fidor


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content