Zobacz obraz źródłowy

Podobnie, jak w zeszłym roku, grupy III i IV wezmą udział w zadaniach projektowych z Małym Misiem.

Razem z Misiem przedszkole biorące udział w projekcie realizuje kierunek polityki MEN:

 • Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno – pedagogicznego wszystkim uczniom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych – rozwijanie kierunkowych zdolności dzieci, praca z emocjami dzieci, – rozwijanie kierunkowych zdolności dzieci.
 • Zdobycie przez dzieci dyplomu: „Odkrywcy pisma, świadczącego o rozwijaniu zainteresowań czytaniem i pisaniem „Odkrywcy emocji, świadczącego o rozwijaniu zainteresowania psychologią człowieka.
 • Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość.
 • Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych – obsługa edytorów tekstu, wykorzystanie prostych programów graficznych, wyszukiwanie w internecie i odtwarzanie filmów edukacyjnych, obsługa aplikacji służących obserwacji przyrody, obsługa komunikatorów.
 • Działania wychowawcze placówki oświatowej.
 • Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych – kształtowanie nawyków czytelniczych, postawy prospołeczne, postawy proekologiczne, dobro, empatia.

 Cele projektu:

 • Rozwijanie czytelnictwa u najmłodszych czytelników, włączenie rodziców w życie przedszkola;
 • Zachęcanie do głośnego czytania dzieciom – uświadomienie roli czytania w życiu dziecka;
 • Wspólne wyszukiwanie ulubionych pozycji książkowych wg określonych tematów;
 • Budzenie oraz wzmacnianie zainteresowania książkami i publikacjami dla dzieci poprzez zabawy, piosenki, twórczość plastyczną;
 •  Kształtowanie u dzieci umiejętności rozpoznawania, nazywania i rozróżniania emocji oraz rozwijanie zdolności radzenia sobie z nimi;
 • Kształtowanie czynnych postaw wobec zdrowia i bezpieczeństwa poprzez propagowanie zdrowego stylu życia i tworzenie warunków do dokonywania wyborów sprzyjających zdrowiu;
 • Podniesienie jakości pracy przedszkola przez stosowanie zabaw twórczych z elementami doświadczania, obserwowania i eksperymentowania.

Projekt cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem i sympatią ze strony dzieci. Udział w nim przynosi wiele korzyści. Rozbudza pasję do słuchania czytanych bajek i opowiadań, ale także przyczynia się do kształtowania u dzieci postawy otwartości na świat i innych ludzi. Dzięki zaangażowaniu dzieci w projekt, otrzymamy certyfikaty potwierdzające nasz aktywny udział w całym projekcie.

Inicjatorzy projektu:

Aneta Nowak

Ewelina Nabożna

Magdalena Rybarczyk

Monika Jasińska-Fidor

Moduł I – Czytamy razem z Małym Misiem

Moduł II – Kodujemy razem z Małym Misiem

Moduł III – Opowiem wam o Polsce

Moduł IV – Misiowe recepty na pozytywne myślenie

Moduł V – Misiowy bajarz

Moduł IV – Misiowe zajęcia pod chmurką


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content