W roku szkolnym 2021/22 w grupie II realizowany będzie projekt edukacyjny:

„ W świecie Teodora i Momo”.

      Przedszkolaki w zabawnym  towarzystwie smoka Teodora oraz  nietoperza Momo poznawać będą świat dźwięków i liter.

Cele projektu to:

– kształtowanie umiejętności właściwego oddychania

– rozwijanie wrażliwości słuchowej

– rozwijanie słuchu fonemowego u dzieci

– doskonalenie sprawności aparatu artykulacyjnego

– kształtowanie umiejętności prawidłowej wymowy głosek

– rozwijanie umiejętności syntezy sylabowej

– poznawanie samogłosek, sylab, wyrazów dźwiękonaśladowczych, wyrazów

– prowadzenie ćwiczeń porządkowania od strony lewej do prawej

– zapoznanie z graficznym obrazem głoski- litery drukowane

– rozwijanie koncentracji i uwagi

Projekt bazuje na założeniach symultaniczno- sekwencyjnej metody czytania J. Cieszyńskiej- Rożek oraz wybranych  elementach metody wczesnej nauki czytania B. Rocławskiego.

 Podczas realizacji projektu  wykorzystane zostaną miedzy innymi następujące materiały:

– „Bystre ucho”- program własny wspomagający rozwijanie słuchu fonematycznego u dzieci w wieku przedszkolnym

– „Głoska, sylaba, słowo”- scenariusze grupowych zajęć logopedycznych dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym A. Ciepiela- Koperek

– „Porady i ćwiczenia logopedyczne- zabawy wspomagające poprawną wymowę” J. Szostak

Zabawy i ćwiczenia zostaną dostosowane do indywidualnych możliwości dzieci 4- letnich. Projekt pomoże w różnicowaniu dźwięków mowy, co niewątpliwie przyczyni się do późniejszych sukcesów dzieci  w szkole, szczególnie jeśli chodzi o proces czytania.

Inicjator projektu:

Marzena Bakuła


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content