„Logorytmika”

Dnia 8 lutego 2023 roku rada pedagogiczna wzięła udział w szkoleniu pt. „Logorytmika”. Podczas szkolenia poznałyśmy propozycje zajęć, ćwiczeń ruchowych, ilustracyjno-tanecznych, rytmicznych, zajęć opartych na piosenkach i instrumentach muzycznych.

Narzędzia, aplikacje, zasoby internetowe

5 grudnia 2022 Rada Pedagogiczna wzięła udział w szkoleniu z zakresu nadzędzi, aplikacji, zasobów internetowych. Dzięki szkoleniu poznałyśmy pomoce dydaktyczne z zakresu TIK, które pomogą nam w organizacji codziennych zajęć i realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego przy użyciu tablicy interaktywnej i komputerów podłączonych do rzutników.

SIguma – szkolenie Rady Pedagogicznej

7 listopada 2022 roku Grono pedagogiczne wzięło udział w szkoleniu „SIguma” Na bazie doświadczeń z pracy z dziećmi, powstała SIguma – guma sensoryczna Krainy Muzyki, która w połączeniu z wartościową muzyką, poza węchem i smakiem, aktywizuje wszystkie dziecięce zmysły. Jest doskonałym sposobem wspierającym proces terapii, wychowania i nauczania. Dzięki różnorodnym Dowiedz się więcej…

„Grasz w zielone? Gram! Edukacja ekologiczna w przedszkolu”

2 grudnia 2021 roku kadra pedagogiczna naszej placówki wzięła udział w szkoleniu z zakresu edukacji ekologicznej – „Grasz w zielone? Gram! Edukacja ekologiczna w przedszkolu”. Program szkolenia: 1. Jakie jest znaczenie przyrody dla dziecka? syndrom deficytu natury 2. Co składa się na edukację ekologiczną w przedszkolu? panorama zagadnień 3. Kształtowanie Dowiedz się więcej…

Skip to content