OPŁATY ZA OBIADY:

Koszt posiłków w roku szkolnym 2023/2024 wynosi 15 zł za dzień.

Opłaty za obiady nalicza system.

Odwoływanie obiadów w aplikacji aplikacja.zamowposilek.pl do godziny 8:30 danego dnia.

OPŁATY ZA GODZINY:

Opłaty za godziny nalicza system. Koszt godziny (po przekroczeniu bezpłatnych 5 godzin) w roku szkolnym 2023/2024 wynosi 1,30 zł. Informacja o należnej kwocie jest dostępna w indywidualnej rejestracji www.przedszkolep4.piaseczno.eu (wpisując login i hasło). Należy się zarejestrować i wykonać następujące czynności, żeby dokonać odczytu:

  1. Wybieramy w zakładce filtry – miesiąc ….
  2. Wybieramy przycisk „Zestawienie dziecka za wskazany okres”
  3. Ukazuje się suma za wskazany okres
  4. Daną kwotę należy wpłacić w formie przelewu na numer rachunku bankowego. W treści przelewu podajemy imię i nazwisko dziecka z dopiskiem GODZINY ZA MIESIĄC ….

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

ul. Janusza Kusocińskiego 4, 05-500 Piaseczno

73 1240 6351 1111 0010 8768 8637

Skip to content