DRODZY RODZICE

Opłat dokonujemy w formie przelewu

za wyżywienie i godziny opiekuńczo-bytowe

na nowy rachunek bankowy


CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

ul. Janusza Kusocińskiego 4, 05-500 Piaseczno

73 1240 6351 1111 0010 8768 8637


Proszę pamiętać żeby w tytule podać

imię i nazwisko dziecka kwotę przelewu

dotyczącą wyżywienia i godzin opiekuńczo-bytowych

(otrzymaną przez intendenta przedszkola)

Skip to content