Wpisy z kategorii: Z ostatniej chwili

Tutaj zamieszczamy BARDZO WAŻNE informacje.

WAŻNE – UBEZPIECZENIE NNW

UWAGA WAŻNE

 

RADA RODZICÓW DOKONAŁA WYBORU UBEZPIECZENIA NNW W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

W PZU – SKŁADKA 45 ZŁ.

 

SKŁADKI BĘDĄ ZBIERANE PRZEZ PRZEDSTAWICIELA PZU WYŁĄCZNIE
W DNIACH:

17 WRZEŚNIA  WTOREK –
W GODZINACH 14:30-16:30

 

18 WRZEŚNIA ŚRODA –
W GODZINACH  8:00-9:30

 

RODZICU, PRZYGOTUJ !!!!

PESEL LUB DATĘ URODZENIA.

DZIEŃ PRZEDSZKOLAKA

Szanowni Państwo

 

W związku z tym, że w dniu 20.09.2019 roku (piątek) obchodzimy Dzień Przedszkolaka w naszym przedszkolu w stylu pirackim

uprzejmie prosimy o przygotowanie

stroju lub elementów stroju pirata dla Państwa dziecka.


 

 

 


PŁATNOŚCI

  OGŁOSZENIE

 

Dnia 09.09-10.09 wydawane będą rozliczenia           

         na dokonanie przelewu bankowego:

 

        PONIEDZIAŁEK OD 13.15 DO 17.30

             WTOREK  OD 7.30 DO 9.00

 

ŻYWIENIE  IX  2019

Kaucja za karty do rejestracji  1szt – 10zł                                                                                                                                                                                                             

                

 

       Pobierana będzie również opłata Rady 

         Rodziców – zadeklarowana kwota

 

                                                                        

Przelewu bankowego za żywienie należy dokonać do 13.09.2019 na podstawie otrzymanej informacji rozliczeniowej

                z właściwym opisem

INFORMACJA NA POCZĄTEK ROKU SZKOLNEGO

INFORMACJA DLA RODZICÓW

Uprzejmie prosimy o przygotowanie, podpisanie
i dostarczenie  dla dzieci
na dzień 02 września 2019 roku

następujących akcesoriów:

 

·      Kapcie

  • Ręcznik do rąk
  • Woreczek z zapasowymi ubrankami (kilka zmian: majteczki, skarpety, spodenki, bluzeczki, spodnie)
  • Chusteczki higieniczne (suche, wyciągane z kartonika)

 

O pozostałych elementach wyprawki dla dziecka, które należy dostarczyć do Przedszkola  poinformują Państwa Nauczyciele na zebraniu.

OGŁOSZENIE – NABÓR NA WOLNE STANOWISKO

Dyrektor Przedszkola Nr 4 w Piasecznie, ul. Fabryczna 13 poszukuje kandydatów do pracy:

Stanowisko pracy: Nauczyciel wspomagający

Miejsce pracy: Przedszkole Nr 4 w Piasecznie, ul. Fabryczna 13

Wymiar zatrudnienia: pełny etat (indywidualna praca z dziećmi z autyzmem w tym z zespołem aspergera)

Forma zatrudnienia: umowa o pracę na okres próbny

Godziny pracy:   4 godziny dziennie (od poniedziałku do piątku)

PRACA OD DNIA 01.09.2019 ROKU

Wymagania niezbędne:

·         Poziom wykształcenia:  studia wyższe (w tym licencjackie) z przygotowaniem wczesnoszkolnym lub przedszkolnym

·         Wymagane kwalifikacje: wykształcenie kierunkowe w zakresie pedagogiki specjalnej, pedagogika terapeutyczna w przedszkolu, oligofrenopedagogika, ukończone kursy poświadczające kwalifikację do pracy z dzieckiem z autyzmem lub zespołem aspergera

·         Stopień awansu zawodowego: nauczyciel kontraktowy

·         Nienaganna kultura osobista

·         Niekaralność

Wymagania dodatkowe:

·         Staż pedagogiczny – minimum 5 lat

·         Mile widziane osoby posiadające doświadczenie w pracy z dziećmi ze specjalnym potrzebami edukacyjnymi (orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego)

·         Aktualne badania SANEPID

 

Wymagane dokumenty:

CV oraz list motywacyjny opatrzone klauzulą  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).

Miejsce składania ofert: sekretariat Przedszkola Nr 4, ul. Fabryczna 13,
05-500 Piaseczno w godzinach 8:00-16:00

 

Termin składania ofert: Do dnia 19.09.2019 r. do godziny 16:00

 

Data publikacji ogłoszenia: 27.08.2019 r.

 

Dyrektor Przedszkola – mgr Małgorzata Soborak

KLAUZULA INFORMACYJNA PRZY NABORZE NA WOLNE STANOWISKO NAUCZYCIELA WSPOMAGAJĄCEGO

KLAUZULA INFORMACYJNA

w procesie rekrutacji na stanowisko NAUCZYCIELA WSPOMAGAJĄCEGO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)   

informuję, że:

1        Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PRZEDSZKOLE NR 4 W PIASECZNIE, przy ul. FABRYCZNEJ 13

2        Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email rodobeata@gmail.com

3        Dane osobowe Pani/a/ będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, c, ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych oraz Kodeksu Pracy – Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 108)

4        Pana/pani dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:

Członkom komisji rekrutacyjnej, dostawcom usług technicznych, organizacyjnych i prawnych, umożliwiającym prawidłowe zarządzanie placówką.

5        Dane osobowe Pani/Pana w przypadku niezatrudnienia zostaną niezwłocznie usunięte.

W przypadku zatrudnienia staną się częścią Pani/Pana akt osobowych i będą przechowywane przez okres 50 lat.

6        Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, , prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody,  w przypadku, gdy podstawą przetwarzania była wydana zgoda.

7         Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

8        Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa pracy.

9        Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.

< !