Wpisy z kategorii: Nasze pomysły

Gramy zmysłami

Kolejnym projektem, w którym udział biorą grupy starsze, jest ogólnopolski projekt „Gramy zmysłami”.Głównym celem Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego „Gramy Zmysłami” jest
innowacyjne i kreatywne podejście do tematyki rozwijania zmysłów u dzieci.
Tworzenie przez nauczycieli odpowiednich warunków do poznawania świata
wieloma zmysłami oraz budowania wiedzy na temat integracji sensorycznej.

Cele szczegółowe:
➔ Poszerzanie i wzbogacanie wiedzy na temat integracji sensorycznej i
zmysłów;
➔ Wielozmysłowe postrzeganie świata przez dzieci;
➔ Rozbudzenie kreatywności w realizacji zadań;
➔ Stymulowanie wszystkich zmysłów w trakcie zabaw i sytuacji
edukacyjnych;
➔ Tworzenie warunków do kształtowania przez dzieci świadomości własnego
ciała;
➔ Współpraca nauczycieli i dzieci na terenie całego kraju poprzez wspólną
wymianę doświadczeń

Inicjatorzy:

wychowawcy grup III, IV, V

Zadania:
Październik – Ścieżka sensoryczna


Listopad – Słuch
Grudzień – Wzrok
Styczeń – Dotyk
Luty – Węch
Marzec – Smak
Kwiecień – Sensoryczny spacer
Maj – Sensoryczna plastyka

Projekt edukacyjny „Zdrowie na talerzu”

W roku przedszkolnym 2021/2022 w naszym przedszkolu realizowany będzie projekt edukacyjny „Zdrowie na talerzu”.

Edukacja zdrowotna jest to proces, w którym dzieci nabywają umiejętności dbania o zdrowie własne i społeczności, w której żyją. Jest podstawowym prawem, powinna być więc obecna na co dzień w ich życiu i doświadczeniach przez całe życie.

Edukacja zdrowotna w naszym przedszkolu opiera się na potrzebach zdrowotnych wychowanka, które zależne są od rozwoju dziecka. Podejmowane działania powinny w dłuższej perspektywie wzbogacić wiedzę dzieci z dziedziny zdrowia, wykształcić u nich postawę „prozdrowotną”, umożliwić nabycie określonych umiejętności oraz przyswojenie prawidłowych przyzwyczajeń i nawyków higieniczno – zdrowotnych. Łączymy wiedzę i doświadczenie dziecka wyniesione z domu, z tym, co powinno znać i umieć oraz rozumieć, kiedy wkroczy w dorosłe życie. Zwracając przedszkolakom uwagę na to, co zdrowe i bezpieczne, uczymy ich dbania o swoje dobre samopoczucie psychiczne, fizyczne i społeczne.


Program edukacji nawiązywał do tematyki zdrowego żywienia. Dzieci będą dzieliły produkty na zdrowe i niezdrowe, utrwalą piramidę zdrowego żywienia.

Cele główne projektu:

 · wspieranie prawidłowego rozwoju dzieci poprzez propagowanie zdrowego stylu życia

 · wzbogacenie wiedzy z dziedziny zdrowia i bezpieczeństwa

 · kształtowanie nawyków higienicznych i zachęcanie do aktywnego trybu życia

Inicjator projektu:

Agnieszka Mazurkiewicz

Tematy zajęć:

PAŹDZIERNIK

Święto MARCHEWKI

Temat: „Dzień marchewki

LISTOPAD

Święto ORZECHA

Temat: ”Orzechy są smaczne i zdrowe -każda wiewiórka to powie

GRUDZIEŃ

Święto CZEKOLADY

Temat:” W królestwie czekolady

STYCZEŃ

Święto JABŁKA

Temat: „ Jabłka są zdrowe i kompot z nich zrobię

LUTY

Święto PIECZYWA

Temat: „Skarby w kłosie zamknięte

MARZEC

Święto ZIÓŁ (zakładamy ogródek na parapecie lub w kąciku)

Temat: „Zielony ogródek

KWIECIEŃ

Święto JAJKA

Temat: „Poznajemy właściwości jajka-zabawy badawcze

MAJ

Święto SAŁATY

Temat: ”Witaminki dla chłopczyka i dziewczynki

CZERWIEC

Święto MLEKA

Temat: „Wielka rzeka -pełna mleka

Projekt „Jabłko”

Projekt edukacyjny „Jabłko” realizowany w Grupie II od 27.09 do 01.10. 2021r.

Jesień to okres, w którym owoców jest pod dostatkiem. A jabłko jest tym owocem, które jest znane dzieciom. Zapytałyśmy je więc, jakie owoce lubią najbardziej. Z analizy naszych rozmów i obserwacji wywnioskowałyśmy, że dzieci lubią jeść jabłka.

Zaproponowałyśmy bliższe poznanie tego owocu.

Cele projektu:

· kształtowanie postaw prozdrowotnych,

· rozwijanie zainteresowań przyrodniczych u dzieci.

· wzbogacanie słownictwa dzieci związanego z omawianym tematem,

· rozwijanie mowy i myślenia,

·  poszerzanie wiedzy o środowisku przyrodniczym,

· kształtowanie postaw proekologicznych,

· kształtowanie nawyków higienicznych podczas spożywania  posiłków,

· kształtowanie umiejętności poszukiwania informacji,

· rozpoznawanie kolorów i smaków,

· dzielenie się spostrzeżeniami w formie plastycznej i słownej.

Inicjatorzy projektu:

Agnieszka Mazurkiewicz

Renata Rybak

Odkrywamy świat przyrody – projekt „Liście”

W roku szkolnym 2021/2022 Grupa I realizować będzie projekt ,,Liście”, podczas którego zgłębiać będzie sekrety
otaczającej nas przyrody. Dzieci bardzo chętnie angażują się w działania projektowe, odgrywając rolę odkrywcy i badacza. Projekt liście wprowadza dzieci w czas przejścia w okres jesieni. Temat projektu dotyczy liści drzew rosnących w parkach oraz w otoczeniu przedszkola. Jesień jest inspirującą porą roku i pozwala na wyruszenie w plener i
poszukiwanie liści, obserwację drzew.


Cele podczas działań realizacji projektu:
• Wzbogacenie wiadomości o drzewach i liściach
• Poznanie nazw drzew i ich owoców
• Prezentowanie materiałów przynoszonych do kącika projektowego
• Wykonanie albumu liści
• Zbieranie i segregowanie liści według określonego kryterium (kolor, kształt,
wielkość)
• Układanie liści na macie do kodowania i zapis ich miejsca położenia
• Wyrażanie emocji podczas swobodnej ekspresji ruchowej
• Tworzenie indywidualnych improwizacji ruchowych
• Poznanie różnych technik plastycznych z wykorzystaniem liści
• Nabywanie doświadczeń plastycznych podczas łączenia różnorodnych materiałów
• Udział oraz wyciąganie wniosków podczas zabaw badawczych
• Współpraca z zespołem w grupie

Głównym założeniem projektu jest zaangażowanie dzieci do wspólnych działań podczas realizacji projektu. Bliski kontakt z otoczeniem przyrodniczym. Przeżywanie doświadczeń z otaczającą przyrodą. Rozbudzanie kreatywności i pomysłowości u dzieci.

Inicjator projektu:

Bożena Komisarska

W świecie Teodora i Momo

W roku szkolnym 2021/22 w grupie II realizowany będzie projekt edukacyjny:

„ W świecie Teodora i Momo”.

      Przedszkolaki w zabawnym  towarzystwie smoka Teodora oraz  nietoperza Momo poznawać będą świat dźwięków i liter.

Cele projektu to:

– kształtowanie umiejętności właściwego oddychania

– rozwijanie wrażliwości słuchowej

– rozwijanie słuchu fonemowego u dzieci

– doskonalenie sprawności aparatu artykulacyjnego

– kształtowanie umiejętności prawidłowej wymowy głosek

– rozwijanie umiejętności syntezy sylabowej

– poznawanie samogłosek, sylab, wyrazów dźwiękonaśladowczych, wyrazów

– prowadzenie ćwiczeń porządkowania od strony lewej do prawej

– zapoznanie z graficznym obrazem głoski- litery drukowane

– rozwijanie koncentracji i uwagi

Projekt bazuje na założeniach symultaniczno- sekwencyjnej metody czytania J. Cieszyńskiej- Rożek oraz wybranych  elementach metody wczesnej nauki czytania B. Rocławskiego.

 Podczas realizacji projektu  wykorzystane zostaną miedzy innymi następujące materiały:

– „Bystre ucho”- program własny wspomagający rozwijanie słuchu fonematycznego u dzieci w wieku przedszkolnym

– „Głoska, sylaba, słowo”- scenariusze grupowych zajęć logopedycznych dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym A. Ciepiela- Koperek

– „Porady i ćwiczenia logopedyczne- zabawy wspomagające poprawną wymowę” J. Szostak

Zabawy i ćwiczenia zostaną dostosowane do indywidualnych możliwości dzieci 4- letnich. Projekt pomoże w różnicowaniu dźwięków mowy, co niewątpliwie przyczyni się do późniejszych sukcesów dzieci  w szkole, szczególnie jeśli chodzi o proces czytania.

Inicjator projektu:

Marzena Bakuła

Z darami natury świat nie jest ponury

Jednym z projektów, w którym bierze udział gr III, IV i V, jest projekt bazujący na bieżącym kierunku polityki oświatowej oraz spójny z ogólnym kierunkiem i koncepcją pracy przedszkola.

Inicjatorzy projektu:

Aneta Nowak

Ewelina Nabożna

Magdalena Rybarczyk

Monika Jasińska-Fidor

Magdalena Poneta

Anna Chojecka

 1. Jesienne kółko i krzyżyk

2. Zielnik

3. Rolka po papierze na spacer się wybierze

4. Drugie życie kartonu

5. Alfabet z darów natury

6. Kasztanowy zawrót głowy

Logopedia jest fajna!!

A oto pomysły naszej logopedki, cioci Kasi:

„Jeden, dwa, trzy Ładnie mówię Ja i Ty !” Program własny profilaktyki logopedycznej dla dzieci przedszkolnych wspomagający rozwój mowy, rozwijający analizę, syntezę słuchową i wzrokową oraz orientację przestrzenną.  Głównym jego celem jest stymulacja rozwoju mowy dzieci oraz zaangażowanie rodziców w ten proces.

„Logopedyczne pocztówki” to ogólnopolski projekt polegający na wymianie pocztówek z zapisanymi ulubionymi wierszykami logopedycznymi.

„Wspólna bajka” to innowacyjny projekt polegający na „pisaniu” i „rysowaniu ilustracji” od października do maja przez przedszkolaki razem z rodzicami w swojej grupie jako części wspólnej bajki. W związku z tym w naszym przedszkolu powstanie książka składająca się z 5 rozdziałów, której bohaterem będzie Myszka Szarusia.

„Metoda Dobrego Startu” M. Bogdanowicz, której założeniem jest jednoczesne rozwijanie funkcji językowych, funkcji spostrzeżeniowych i motorycznych oraz współdziałania między tymi funkcjami. Istotną rolę w Metodzie Dobrego Startu pełnią trzy elementy: wzrokowy (znak graficzny), słuchowy (piosenka) i motoryczny (odtwarzanie znaków graficznych zgodnie z rytmem piosenki).

Katarzyna Adamska

Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Mały miś w świecie wielkiej literatury”

Zobacz obraz źródłowy

Podobnie, jak w zeszłym roku, grupy III i IV wezmą udział w zadaniach projektowych z Małym Misiem.

Razem z Misiem przedszkole biorące udział w projekcie realizuje kierunek polityki MEN:

 • Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno – pedagogicznego wszystkim uczniom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych – rozwijanie kierunkowych zdolności dzieci, praca z emocjami dzieci, – rozwijanie kierunkowych zdolności dzieci.
 • Zdobycie przez dzieci dyplomu: „Odkrywcy pisma, świadczącego o rozwijaniu zainteresowań czytaniem i pisaniem „Odkrywcy emocji, świadczącego o rozwijaniu zainteresowania psychologią człowieka.
 • Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość.
 • Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych – obsługa edytorów tekstu, wykorzystanie prostych programów graficznych, wyszukiwanie w internecie i odtwarzanie filmów edukacyjnych, obsługa aplikacji służących obserwacji przyrody, obsługa komunikatorów.
 • Działania wychowawcze placówki oświatowej.
 • Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych – kształtowanie nawyków czytelniczych, postawy prospołeczne, postawy proekologiczne, dobro, empatia.

 Cele projektu:

 • Rozwijanie czytelnictwa u najmłodszych czytelników, włączenie rodziców w życie przedszkola;
 • Zachęcanie do głośnego czytania dzieciom – uświadomienie roli czytania w życiu dziecka;
 • Wspólne wyszukiwanie ulubionych pozycji książkowych wg określonych tematów;
 • Budzenie oraz wzmacnianie zainteresowania książkami i publikacjami dla dzieci poprzez zabawy, piosenki, twórczość plastyczną;
 •  Kształtowanie u dzieci umiejętności rozpoznawania, nazywania i rozróżniania emocji oraz rozwijanie zdolności radzenia sobie z nimi;
 • Kształtowanie czynnych postaw wobec zdrowia i bezpieczeństwa poprzez propagowanie zdrowego stylu życia i tworzenie warunków do dokonywania wyborów sprzyjających zdrowiu;
 • Podniesienie jakości pracy przedszkola przez stosowanie zabaw twórczych z elementami doświadczania, obserwowania i eksperymentowania.

Projekt cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem i sympatią ze strony dzieci. Udział w nim przynosi wiele korzyści. Rozbudza pasję do słuchania czytanych bajek i opowiadań, ale także przyczynia się do kształtowania u dzieci postawy otwartości na świat i innych ludzi. Dzięki zaangażowaniu dzieci w projekt, otrzymamy certyfikaty potwierdzające nasz aktywny udział w całym projekcie.

Inicjatorzy projektu:

Aneta Nowak

Ewelina Nabożna

Magdalena Rybarczyk

Monika Jasińska-Fidor

Moduł I

Kubusiowi Przyjaciele Natury

Nasze Przedszkole bierze udział w nowej XIV edycji (realizowanej w roku szkolnym 2021/2022) programu „Kubusiowi Przyjaciele Natury”. Jest to nasz kolejny raz. Jest to największy ogólnopolski  program edukacji ekologicznej, który wprowadza dzieci w piękny świat natury oraz uczy ochrony przyrody.

Bohaterem wszystkich materiałów programu jest Kubuś, który pokazuje dzieciom piękno natury i uczy, jak ją chronić. Najmłodsi mogą przenieść się z Kubusiem we wspaniały świat wyobraźni. Przeżywając rozmaite przygody, dzieci poznają rośliny i zwierzęta, uczą się szacunku do przyrody i ekologicznych zachowań, ale także kształcenia dobrych nawyków w zakresie odżywiania oraz aktywnego spędzania czasu i ruchu.

 Realizacja programu obejmuje poniższe bloki tematyczne:

 1. DBAM O ROŚLINY I ZWIERZĘTA – NAWET TE NAJMNIEJSZE
 2. DBAM O AKTYWNOŚĆ FIZYCZNĄ
 3. DBAM O SIEBIE I JEM WARZYWA I OWOCE
 4. DBAM O ZASOBY NATURALNE (POWIETRZE, WODĘ I ENERGIĘ)
 5. DBAM O SEGREGACJĘ ŚMIECI I TWORZĘ Z NICH COŚ NOWEGO
 6. DBAM O NATURĘ
 7. DBAM O ŚRODOWISKO I OSZCZĘDZAM PIENIĄDZE

Wszystkie materiały edukacyjne „Kubusiowych Przyjaciół Natury” zostały skonstruowane tak, by rozwijać u dzieci kreatywność i samodzielne myślenie oraz przyswajać wiedzę poprzez zabawę.

Działaj z imPETem!!

Opakowania typu butelka PET są powszechnie użytkowane w gospodarstwach domowych. Rocznie na polski rynek trafia ich ponad 200 tysięcy ton. Poddawanych recyklingowi jest ok. 50 % z nich, pozostałe trafiają na składowiska lub do spalenia. Tymczasem, PET to doskonałe tworzywo do przetworzenia. Odpowiednio zagospodarowane może otrzymać drugie życie w postaci kolejnego opakowania (tzw. rPET) lub znaleźć zastosowanie w przemyśle odzieżowym, czy meblarskim. Już z 5 butelek PET można zrobić torbę na zakupy, a 35 wystarczy, aby wyprodukować bluzę polar.

Kampania „Działaj z imPETem!” to innowacyjny projekt ponad podziałami którego celem jest zwiększenie ilości zbieranych i poddawanych recyklingowi butelek PET. Kampania ma na celu edukację społeczeństwa w zakresie odpowiedniego postępowania z wartościowym tworzywem, jakim są butelki PET. Projekt obejmuje różne przedsięwzięcia edukacyjne, poprzez które zwraca uwagę mieszkańców na problem prawidłowej segregacji odpadów opakowaniowych i ich recyklingu.

Inicjator projektu:

Monika Jasińska-Fidor