Wpisy z kategorii: Nasze pomysły

Dzień herbaty

15 grudnia obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Herbaty. W tym dniu przedszkolaki z grupy III wzięły udział w zajęciach z herbatą w roli głównej.

Cele :

 • zapoznanie z różnymi rodzajami herbat i sposobem ich przyrządzania,
 • poznanie zwyczajów związanych z herbatą,
 • rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności społecznych,
 • rozwijanie sprawności manualnej,
 • integrowanie grupy.

Dzieci dowiedziały się, jak powstaje herbata, jakie są jej rodzaje. Przedszkolaki poznawały herbatę wielozmyslowo – poprzez węch, dotyk, wzrok i smak. Były zagadki związane z tematem oraz wysłuchały fragmentu bajki H.Ch. Andersena pt. ,,Imbryk”. Na zajęciach plastycznych pomalowały filiżankę, ozdobiły ją oraz wykonały torebkę z herbatą. Finalną częścią zajęć była degustacja wielu różnych herbat. Była to świetna okazja do spędzenia czasu w miłym towarzystwie na pogawędkach. Przyjazna atmosfera sprzyjała piciu swojej ulubionej herbatki.

Projekt „Kalendarz adwentowy”

Kalendarze adwentowe mają  bardzo długą historię, a taki kalendarz to doskonały pomysł na wprowadzenie do przedszkola świątecznej atmosfery. Dzięki niemu możemy wspólnie z dziećmi odliczać kolejno dni do Świąt Bożego Narodzenia, zaczynając od 1 do 24 grudnia. Równocześnie wykonujemy zadania oparte na budowaniu postaw wzajemnego szacunku i akceptacji, integrujemy grupę i budujemy przyjaźń.

Cele:

 • wprowadzenie dzieci w świat magii świąt,
 • integracja grupy,
 • budowanie pozytywnych relacji,
 • nabywanie umiejętności przeliczania,
 • kształtowanie umiejętności wykonywania poleceń.

Inicjatorzy projektu:

Wychowawcy grupy III

„Christmas Greetings from Around the World!”

W tym roku już po raz piąty przystępujemy do projektu na platformie eTwinning, polegającego na wymianie kartek świątecznych z dziećmi z całej Europy. W tym roku do projektu przyłączyła się ponad setka placówek, która podzielona została na kilka grup. Nasze kartki są już gotowe, pozostało je tylko wysłać i czekać na listy do nas!!

„W magicznej bibliotece” – projekt grupy III

Projekt edukacyjny polegający na propagowaniu czytelnictwa wśród dzieci w wieku przedszkolnym powrócił (po okresie zamknięcia z powodu koronawirusa) jesienią 2021 roku, w oparciu o współpracę w Gminną Biblioteką Publiczną w Piasecznie mieszczącą się w Centrum Edukacyjno-Multimedialnym. Projekt ten ma na celu przybliżenie dzieciom miejsca, jakim jest biblioteka. W trakcie trwania cyklu spotkań w bibliotece z jej pracownikami dzieci poznają miejsce, jego przeznaczenie. Dowiedzą się także, jakie inne funkcje pełni biblioteka i  jak można spędzać tam czas.

Cele:

 • kształtowanie nawyków czytelniczych,
 • zapoznanie z biblioteką, jako miejscem do spędzania wolnego czasu,
 • poszerzanie słownictwa,
 • kształtowanie nawyku dbania o książki,
 • doskonalenie umiejętności słuchania, czerpania z tego wiedzy i przyjemności,
 • rozbudzanie ciekawości świata oraz wyobraźni,
 • wyrabianie nawyku obcowania z literaturą w sposób samodzielny, refleksyjny i twórczy.

Koordynatorki projektu:

Aneta Nowak

Monika Jasińska-Fidor

Magdalena Poneta

 1. Zapoznanie z biblioteką – 22.11.2021

2. „W wiosce smerfów” oraz kodowanie w Multicentrum – 13.12.2021

Szkoła pamięta

Podsumowanie akcji #SzkołaPamięta 2021

Udział w tegorocznej edycji akcji MEiN „Szkoła pamięta” zgłosiło blisko 11 tys. placówek (10 784). W inicjatywę łącznie zaangażowało się ponad 1 451 mln uczniów oraz prawie 128 tys. nauczycieli. Zainteresowanie udziałem w przedsięwzięciu zgłaszały także placówki polonijne.

W ramach akcji szkoły, przedszkola i placówki oświatowe realizowały różnorodne działania. O swoich inicjatywach informowały na stronach internetowych oraz zamieszczały posty w mediach społecznościowych z oznaczeniem #SzkołaPamięta.

Również nasza placówka przystąpiła do akcji.

„Nasza mała ojczyzna” – przedszkolny projekt edukacyjny

Przedszkolny projekt edukacyjny

Nasza mała Ojczyzna”

Projekt skierowany do dzieci z naszego przedszkola. Przedszkolaki poprzez udział w różnorodnych wydarzeniach kulturalnych, warsztatach, zajęciach edukacyjnych poznają pojęcia i wydarzenia związane z polską historią.

 • Celem projektu jest rozwijanie wiedzy o „ Naszej małej Ojczyźnie” oraz rozwój postaw i zachowań związanych z poczuciem tożsamości  i przynależności do swojego kraju.
 • Zainteresowanie dzieci dziejami Polski i Polaków oraz przybliżenie, w atrakcyjnej i przystępnej formie, polskich symboli narodowych.

Realizacja projektu: 08 – 10.11.2021r.

Koordynatorki projektu: 

Agnieszka Mazurkiewicz

Renata Rybak

Projekt „Jeż”

Projekt realizowany w grupie III miał na celu budzenie zainteresowania dzieci dziko żyjącymi zwierzątkami, które jednocześnie bytują blisko ludzkich siedzib. Dzieci dowiedziały się, co jest pożywieniem jeży, jaki jest ich tryb życia, jak wygląda ich zimowy sen. Przedszkolaki wykonały pracę plastyczną z użyciem materiału przyrodniczego oraz korzystały z tablicy interaktywnej w celu poszerzenia wiedzy o jeżach.

Cele projektu:

budzenie zainteresowania zagadnieniami przyrodniczymi,
doskonalenie umiejętności formułowania pytań,
wzbogacanie słownictwa dzieci związanego z tematem,
rozwijanie twórczego i logicznego myślenia,
dzielenie się spostrzeżeniami w formie plastycznej i słownej,
kształtowanie umiejętności współpracy w grupie.

Koordynatorki projektu:

Monika Jasińska-Fidor

Aneta Nowak

Gramy zmysłami

Kolejnym projektem, w którym udział biorą grupy starsze, jest ogólnopolski projekt „Gramy zmysłami”.Głównym celem Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego „Gramy Zmysłami” jest
innowacyjne i kreatywne podejście do tematyki rozwijania zmysłów u dzieci.
Tworzenie przez nauczycieli odpowiednich warunków do poznawania świata
wieloma zmysłami oraz budowania wiedzy na temat integracji sensorycznej.

Cele szczegółowe:
➔ Poszerzanie i wzbogacanie wiedzy na temat integracji sensorycznej i
zmysłów;
➔ Wielozmysłowe postrzeganie świata przez dzieci;
➔ Rozbudzenie kreatywności w realizacji zadań;
➔ Stymulowanie wszystkich zmysłów w trakcie zabaw i sytuacji
edukacyjnych;
➔ Tworzenie warunków do kształtowania przez dzieci świadomości własnego
ciała;
➔ Współpraca nauczycieli i dzieci na terenie całego kraju poprzez wspólną
wymianę doświadczeń

Inicjatorzy:

wychowawcy grup III, IV, V oraz nauczyciele wspomagający

Zadania:
Październik – Ścieżka sensoryczna


Listopad – Słuch


Grudzień – Wzrok


Styczeń – Dotyk


Luty – Węch
Marzec – Smak
Kwiecień – Sensoryczny spacer
Maj – Sensoryczna plastyka

Projekt edukacyjny „Zdrowie na talerzu”

W roku przedszkolnym 2021/2022 w naszym przedszkolu realizowany będzie projekt edukacyjny „Zdrowie na talerzu”.

Edukacja zdrowotna jest to proces, w którym dzieci nabywają umiejętności dbania o zdrowie własne i społeczności, w której żyją. Jest podstawowym prawem, powinna być więc obecna na co dzień w ich życiu i doświadczeniach przez całe życie.

Edukacja zdrowotna w naszym przedszkolu opiera się na potrzebach zdrowotnych wychowanka, które zależne są od rozwoju dziecka. Podejmowane działania powinny w dłuższej perspektywie wzbogacić wiedzę dzieci z dziedziny zdrowia, wykształcić u nich postawę „prozdrowotną”, umożliwić nabycie określonych umiejętności oraz przyswojenie prawidłowych przyzwyczajeń i nawyków higieniczno – zdrowotnych. Łączymy wiedzę i doświadczenie dziecka wyniesione z domu, z tym, co powinno znać i umieć oraz rozumieć, kiedy wkroczy w dorosłe życie. Zwracając przedszkolakom uwagę na to, co zdrowe i bezpieczne, uczymy ich dbania o swoje dobre samopoczucie psychiczne, fizyczne i społeczne.


Program edukacji nawiązywał do tematyki zdrowego żywienia. Dzieci będą dzieliły produkty na zdrowe i niezdrowe, utrwalą piramidę zdrowego żywienia.

Cele główne projektu:

 · wspieranie prawidłowego rozwoju dzieci poprzez propagowanie zdrowego stylu życia

 · wzbogacenie wiedzy z dziedziny zdrowia i bezpieczeństwa

 · kształtowanie nawyków higienicznych i zachęcanie do aktywnego trybu życia

Inicjator projektu:

Agnieszka Mazurkiewicz

Tematy zajęć:

PAŹDZIERNIK

Święto MARCHEWKI

Temat: „Dzień marchewki

LISTOPAD

Święto ORZECHA

Temat: ”Orzechy są smaczne i zdrowe -każda wiewiórka to powie

GRUDZIEŃ

Święto CZEKOLADY

Temat:” W królestwie czekolady

STYCZEŃ

Święto JABŁKA

Temat: „ Jabłka są zdrowe i kompot z nich zrobię

LUTY

Święto PIECZYWA

Temat: „Skarby w kłosie zamknięte

MARZEC

Święto ZIÓŁ (zakładamy ogródek na parapecie lub w kąciku)

Temat: „Zielony ogródek

KWIECIEŃ

Święto JAJKA

Temat: „Poznajemy właściwości jajka-zabawy badawcze

MAJ

Święto SAŁATY

Temat: ”Witaminki dla chłopczyka i dziewczynki

CZERWIEC

Święto MLEKA

Temat: „Wielka rzeka -pełna mleka

Projekt „Jabłko”

Projekt edukacyjny „Jabłko” realizowany w Grupie II od 27.09 do 01.10. 2021r.

Jesień to okres, w którym owoców jest pod dostatkiem. A jabłko jest tym owocem, które jest znane dzieciom. Zapytałyśmy je więc, jakie owoce lubią najbardziej. Z analizy naszych rozmów i obserwacji wywnioskowałyśmy, że dzieci lubią jeść jabłka.

Zaproponowałyśmy bliższe poznanie tego owocu.

Cele projektu:

· kształtowanie postaw prozdrowotnych,

· rozwijanie zainteresowań przyrodniczych u dzieci.

· wzbogacanie słownictwa dzieci związanego z omawianym tematem,

· rozwijanie mowy i myślenia,

·  poszerzanie wiedzy o środowisku przyrodniczym,

· kształtowanie postaw proekologicznych,

· kształtowanie nawyków higienicznych podczas spożywania  posiłków,

· kształtowanie umiejętności poszukiwania informacji,

· rozpoznawanie kolorów i smaków,

· dzielenie się spostrzeżeniami w formie plastycznej i słownej.

Inicjatorzy projektu:

Agnieszka Mazurkiewicz

Renata Rybak

Odkrywamy świat przyrody – projekt „Liście”

W roku szkolnym 2021/2022 Grupa I realizować będzie projekt ,,Liście”, podczas którego zgłębiać będzie sekrety
otaczającej nas przyrody. Dzieci bardzo chętnie angażują się w działania projektowe, odgrywając rolę odkrywcy i badacza. Projekt liście wprowadza dzieci w czas przejścia w okres jesieni. Temat projektu dotyczy liści drzew rosnących w parkach oraz w otoczeniu przedszkola. Jesień jest inspirującą porą roku i pozwala na wyruszenie w plener i
poszukiwanie liści, obserwację drzew.


Cele podczas działań realizacji projektu:
• Wzbogacenie wiadomości o drzewach i liściach
• Poznanie nazw drzew i ich owoców
• Prezentowanie materiałów przynoszonych do kącika projektowego
• Wykonanie albumu liści
• Zbieranie i segregowanie liści według określonego kryterium (kolor, kształt,
wielkość)
• Układanie liści na macie do kodowania i zapis ich miejsca położenia
• Wyrażanie emocji podczas swobodnej ekspresji ruchowej
• Tworzenie indywidualnych improwizacji ruchowych
• Poznanie różnych technik plastycznych z wykorzystaniem liści
• Nabywanie doświadczeń plastycznych podczas łączenia różnorodnych materiałów
• Udział oraz wyciąganie wniosków podczas zabaw badawczych
• Współpraca z zespołem w grupie

Głównym założeniem projektu jest zaangażowanie dzieci do wspólnych działań podczas realizacji projektu. Bliski kontakt z otoczeniem przyrodniczym. Przeżywanie doświadczeń z otaczającą przyrodą. Rozbudzanie kreatywności i pomysłowości u dzieci.

Inicjator projektu:

Bożena Komisarska

W świecie Teodora i Momo

W roku szkolnym 2021/22 w grupie II realizowany będzie projekt edukacyjny:

„ W świecie Teodora i Momo”.

      Przedszkolaki w zabawnym  towarzystwie smoka Teodora oraz  nietoperza Momo poznawać będą świat dźwięków i liter.

Cele projektu to:

– kształtowanie umiejętności właściwego oddychania

– rozwijanie wrażliwości słuchowej

– rozwijanie słuchu fonemowego u dzieci

– doskonalenie sprawności aparatu artykulacyjnego

– kształtowanie umiejętności prawidłowej wymowy głosek

– rozwijanie umiejętności syntezy sylabowej

– poznawanie samogłosek, sylab, wyrazów dźwiękonaśladowczych, wyrazów

– prowadzenie ćwiczeń porządkowania od strony lewej do prawej

– zapoznanie z graficznym obrazem głoski- litery drukowane

– rozwijanie koncentracji i uwagi

Projekt bazuje na założeniach symultaniczno- sekwencyjnej metody czytania J. Cieszyńskiej- Rożek oraz wybranych  elementach metody wczesnej nauki czytania B. Rocławskiego.

 Podczas realizacji projektu  wykorzystane zostaną miedzy innymi następujące materiały:

– „Bystre ucho”- program własny wspomagający rozwijanie słuchu fonematycznego u dzieci w wieku przedszkolnym

– „Głoska, sylaba, słowo”- scenariusze grupowych zajęć logopedycznych dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym A. Ciepiela- Koperek

– „Porady i ćwiczenia logopedyczne- zabawy wspomagające poprawną wymowę” J. Szostak

Zabawy i ćwiczenia zostaną dostosowane do indywidualnych możliwości dzieci 4- letnich. Projekt pomoże w różnicowaniu dźwięków mowy, co niewątpliwie przyczyni się do późniejszych sukcesów dzieci  w szkole, szczególnie jeśli chodzi o proces czytania.

Inicjator projektu:

Marzena Bakuła

Z darami natury świat nie jest ponury

Jednym z projektów, w którym bierze udział gr III, IV i V, jest projekt bazujący na bieżącym kierunku polityki oświatowej oraz spójny z ogólnym kierunkiem i koncepcją pracy przedszkola.

Inicjatorzy projektu:

Aneta Nowak

Ewelina Nabożna

Magdalena Rybarczyk

Monika Jasińska-Fidor

Magdalena Poneta

Anna Chojecka

 1. Jesienne kółko i krzyżyk

2. Zielnik

3. Rolka po papierze na spacer się wybierze

4. Drugie życie kartonu

5. Alfabet z darów natury

6. Kasztanowy zawrót głowy

7. Bombelkowe dzieła sztuki

8. Wesoła skarpeta

9. Przyrodnicze obrazki

10. Ekotorba

Logopedia jest fajna!!

A oto pomysły naszej logopedki, cioci Kasi:

„Jeden, dwa, trzy Ładnie mówię Ja i Ty !” Program własny profilaktyki logopedycznej dla dzieci przedszkolnych wspomagający rozwój mowy, rozwijający analizę, syntezę słuchową i wzrokową oraz orientację przestrzenną.  Głównym jego celem jest stymulacja rozwoju mowy dzieci oraz zaangażowanie rodziców w ten proces.

„Logopedyczne pocztówki” to ogólnopolski projekt polegający na wymianie pocztówek z zapisanymi ulubionymi wierszykami logopedycznymi.

„Wspólna bajka” to innowacyjny projekt polegający na „pisaniu” i „rysowaniu ilustracji” od października do maja przez przedszkolaki razem z rodzicami w swojej grupie jako części wspólnej bajki. W związku z tym w naszym przedszkolu powstanie książka składająca się z 5 rozdziałów, której bohaterem będzie Myszka Szarusia.

„Metoda Dobrego Startu” M. Bogdanowicz, której założeniem jest jednoczesne rozwijanie funkcji językowych, funkcji spostrzeżeniowych i motorycznych oraz współdziałania między tymi funkcjami. Istotną rolę w Metodzie Dobrego Startu pełnią trzy elementy: wzrokowy (znak graficzny), słuchowy (piosenka) i motoryczny (odtwarzanie znaków graficznych zgodnie z rytmem piosenki).

Katarzyna Adamska

Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Mały miś w świecie wielkiej literatury”

Zobacz obraz źródłowy

Podobnie, jak w zeszłym roku, grupy III i IV wezmą udział w zadaniach projektowych z Małym Misiem.

Razem z Misiem przedszkole biorące udział w projekcie realizuje kierunek polityki MEN:

 • Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno – pedagogicznego wszystkim uczniom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych – rozwijanie kierunkowych zdolności dzieci, praca z emocjami dzieci, – rozwijanie kierunkowych zdolności dzieci.
 • Zdobycie przez dzieci dyplomu: „Odkrywcy pisma, świadczącego o rozwijaniu zainteresowań czytaniem i pisaniem „Odkrywcy emocji, świadczącego o rozwijaniu zainteresowania psychologią człowieka.
 • Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość.
 • Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych – obsługa edytorów tekstu, wykorzystanie prostych programów graficznych, wyszukiwanie w internecie i odtwarzanie filmów edukacyjnych, obsługa aplikacji służących obserwacji przyrody, obsługa komunikatorów.
 • Działania wychowawcze placówki oświatowej.
 • Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych – kształtowanie nawyków czytelniczych, postawy prospołeczne, postawy proekologiczne, dobro, empatia.

 Cele projektu:

 • Rozwijanie czytelnictwa u najmłodszych czytelników, włączenie rodziców w życie przedszkola;
 • Zachęcanie do głośnego czytania dzieciom – uświadomienie roli czytania w życiu dziecka;
 • Wspólne wyszukiwanie ulubionych pozycji książkowych wg określonych tematów;
 • Budzenie oraz wzmacnianie zainteresowania książkami i publikacjami dla dzieci poprzez zabawy, piosenki, twórczość plastyczną;
 •  Kształtowanie u dzieci umiejętności rozpoznawania, nazywania i rozróżniania emocji oraz rozwijanie zdolności radzenia sobie z nimi;
 • Kształtowanie czynnych postaw wobec zdrowia i bezpieczeństwa poprzez propagowanie zdrowego stylu życia i tworzenie warunków do dokonywania wyborów sprzyjających zdrowiu;
 • Podniesienie jakości pracy przedszkola przez stosowanie zabaw twórczych z elementami doświadczania, obserwowania i eksperymentowania.

Projekt cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem i sympatią ze strony dzieci. Udział w nim przynosi wiele korzyści. Rozbudza pasję do słuchania czytanych bajek i opowiadań, ale także przyczynia się do kształtowania u dzieci postawy otwartości na świat i innych ludzi. Dzięki zaangażowaniu dzieci w projekt, otrzymamy certyfikaty potwierdzające nasz aktywny udział w całym projekcie.

Inicjatorzy projektu:

Aneta Nowak

Ewelina Nabożna

Magdalena Rybarczyk

Monika Jasińska-Fidor

Moduł I – Czytamy razem z Małym Misiem

Moduł II – Kodujemy razem z Małym Misiem

Moduł III – Opowiem wam o Polsce

Moduł IV – Misiowe recepty na pozytywne myślenie

Moduł V – Misiowy bajarz

Moduł IV – Misiowe zajęcia pod chmurką

Kubusiowi Przyjaciele Natury

Nasze Przedszkole bierze udział w nowej XIV edycji (realizowanej w roku szkolnym 2021/2022) programu „Kubusiowi Przyjaciele Natury”. Jest to nasz kolejny raz. Jest to największy ogólnopolski  program edukacji ekologicznej, który wprowadza dzieci w piękny świat natury oraz uczy ochrony przyrody.

Bohaterem wszystkich materiałów programu jest Kubuś, który pokazuje dzieciom piękno natury i uczy, jak ją chronić. Najmłodsi mogą przenieść się z Kubusiem we wspaniały świat wyobraźni. Przeżywając rozmaite przygody, dzieci poznają rośliny i zwierzęta, uczą się szacunku do przyrody i ekologicznych zachowań, ale także kształcenia dobrych nawyków w zakresie odżywiania oraz aktywnego spędzania czasu i ruchu.

 Realizacja programu obejmuje poniższe bloki tematyczne:

 1. DBAM O ROŚLINY I ZWIERZĘTA – NAWET TE NAJMNIEJSZE
 2. DBAM O AKTYWNOŚĆ FIZYCZNĄ
 3. DBAM O SIEBIE I JEM WARZYWA I OWOCE
 4. DBAM O ZASOBY NATURALNE (POWIETRZE, WODĘ I ENERGIĘ)
 5. DBAM O SEGREGACJĘ ŚMIECI I TWORZĘ Z NICH COŚ NOWEGO
 6. DBAM O NATURĘ
 7. DBAM O ŚRODOWISKO I OSZCZĘDZAM PIENIĄDZE

Wszystkie materiały edukacyjne „Kubusiowych Przyjaciół Natury” zostały skonstruowane tak, by rozwijać u dzieci kreatywność i samodzielne myślenie oraz przyswajać wiedzę poprzez zabawę.

Działaj z imPETem!!

Opakowania typu butelka PET są powszechnie użytkowane w gospodarstwach domowych. Rocznie na polski rynek trafia ich ponad 200 tysięcy ton. Poddawanych recyklingowi jest ok. 50 % z nich, pozostałe trafiają na składowiska lub do spalenia. Tymczasem, PET to doskonałe tworzywo do przetworzenia. Odpowiednio zagospodarowane może otrzymać drugie życie w postaci kolejnego opakowania (tzw. rPET) lub znaleźć zastosowanie w przemyśle odzieżowym, czy meblarskim. Już z 5 butelek PET można zrobić torbę na zakupy, a 35 wystarczy, aby wyprodukować bluzę polar.

Kampania „Działaj z imPETem!” to innowacyjny projekt ponad podziałami którego celem jest zwiększenie ilości zbieranych i poddawanych recyklingowi butelek PET. Kampania ma na celu edukację społeczeństwa w zakresie odpowiedniego postępowania z wartościowym tworzywem, jakim są butelki PET. Projekt obejmuje różne przedsięwzięcia edukacyjne, poprzez które zwraca uwagę mieszkańców na problem prawidłowej segregacji odpadów opakowaniowych i ich recyklingu.

Inicjator projektu:

Monika Jasińska-Fidor

Małe smyki pamiętają wierszyki

Jednym z pomysłów, jaki realizujemy w naszej placówce w grupie III w roku szkolnym 2021/2022, jest innowacja pedagogiczna „Małe smyki pamiętają wierszyki”.

Rozwój pamięci dziecka zależy od warunków jego życia. Wiek przedszkolny odgrywa ważną rolę w całym rozwoju pamięci człowieka. Pojemność pamięci u dziecka w tym okresie powiększa się szybko, związana jest ona w dużej mierze z działalnością dziecka; najwięcej nowych faktów i słów zapamiętuje ono w zabawie. Początkowo pamięć ma charakter mimowolny, zaś pamięć dowolna zaczyna się dopiero rozwijać.

Pod koniec wieku przedszkolnego pojawiają się u dzieci zaczątki pamięci dowolnej. Sprzyjają jej sytuacje, w których dziecko musi zapamiętać jakieś polecenie lub przypomnieć sobie obowiązujące je nakazy i zakazy. Ćwiczenia pamięci dowolnej odbywają się też w toku zabaw dydaktycznych i gier z regułami, podczas przygotowania wierszyków czy piosenek na jakąś uroczystość w przedszkolu.

Dziecko w wieku przedszkolnym ma bardzo plastyczny mózg, szybko i łatwo się uczy. Warto wykorzystać ten czas na rozwijanie pamięci.

Założeniem innowacji jest realizacja określonych celów związanych ze wspieraniem rozwoju pamięci i koncentracji uwagi, a także zapoznanie dzieci z kanonem literatury dziecięcej – zarówno z tekstami pisarzy, jak i wytworami folkloru dziecięcego.

Uczniowie poznawać będą proste teksty literackie nawiązujące do aktualnej tematyki zajęć i zmieniających się pór roku oraz świąt i wydarzeń okolicznościowych, co stanowić będzie nie tylko bazę do nauki pamięciowej, ale także poszerzanie wiedzy o otaczającym dzieci świecie i uwrażliwianie na literaturę. Ważnym elementem będzie prezentacja utworu na forum grupy, a następnie w szerszym gronie podczas uroczystości przedszkolnych i występów dla rodziców.

Inicjator innowacji:

Monika Jasińska-Fidor

eTwinning, czyli nasze Przedszkole w Europie

W roku szkolnym 2017/2018 Przedszkole nr 4 w Piasecznie rozpoczęło współpracę międzynarodową w ramach projektu eTwinning. Współpracę tę kontynuujemy w kolejnych latach, poszerzając działania o kolejne projekty.

eTwinning oferuje platformę współpracy dla pracowników szkół (nauczycieli, dyrektorów szkół, bibliotekarzy, itp.) z jednego z krajów europejskich, które tutaj komunikują się, współpracują, realizują projekty, dzielą się i, mówiąc krótko, czują się i są częścią najbardziej ekscytującej społeczności edukacyjnej w Europie. eTwinning promuje współpracę szkół w Europie za pośrednictwem technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK), oferując szkołom wsparcie, narzędzia oraz usługi. Nauczycielom eTwinning oferuje również inne bezpłatne możliwości oraz stały rozwój zawodowy realizowany online.

Nauczyciele biorący udział w projekcie w podnoszą swoje kwalifikacje i szkolą się w zakresie korzystania z aplikacji internetowych używanych do publikacji informacji i plików na stronie TwinSpace, do której po zakończeniu projektu dostęp będą mieli również Rodzice.

Przedszkole w chwili obecnej podjęło współpracę w zakresie kilku projektów w ramach eTwinning, które ściśle łączyć się z realizowanymi tematami i założeniami miesięcznych planów pracy dydaktyczno-wychowawczej.

Projektem, który stał się już naszą tradycją, jest zrealizowany zwykle w okresie od listopada do grudnia „Christmas is comming! Let’s send cards and wishes”. Projekt dotyczy wykonania kart świątecznych wraz z zamieszczonymi w nich życzeniami w językach angielskim i narodowym, a następnie rozesłaniu ich po całej Europie. W projekcie bierze udział coroczni wiele placówek z całego kontynentu (w roku 2020/2021 było to ponad 100 placówek!!). Nauczyciele postępy prac dokumentują w formie zdjęć, a następnie są one publikowane na stronie projektu TwinSpace oraz stronie internetowej Przedszkola. Przed Świętami Bożego Narodzenia otrzymane przez nas karty świąteczne z innych krajów umieszczane są na wystawie w hallu.

Inicjator projektów:

Monika Jasińska-Fidor

Teddy – the superhero, czyli nauka języka angielskiego przez zabawę

Szanowni Rodzice,

od najmłodszych lat wasze dziecko jest zanurzone w języku i coraz częściej nie jest to jedynie język ojczysty, ale również obcy. Maluchy spotykają obco brzmiące słowa na każdym kroku, a społeczeństwo dąży w stronę wspierania wielokulturowości i otwarcia na świat za pomocą narzędzia, jakim jest język angielski, który stanowi klucz do porozumiewania się bez barier w prawie każdym zakątku kuli ziemskiej.

W naszym przedszkolu zajęcia z języka angielskiego odbywają się  w grupach młodszych (I, II) raz w tygodniu, zaś w starszych (III, IV, V) dwa razy. Zajęcia trwają 30 minut.

Jako wieloletni nauczyciel języka angielskiego metodą Helen Doron Early English pokusiłam się o stworzenie własnego programu nauczania. Treści nauczania programu Teddy – the superhero pozwolą waszemu dziecku na zapoznanie i utrwalenie podstawowego nazewnictwa w języku angielskim. Rolą nauczyciela jest bazowanie na różnorodnych doświadczeniach dzieci w zakresie codziennych czynności i organizowanie sytuacji dydaktycznych, podczas których wasze pociechy poznają poszczególne słowa w bezpośrednim kontakcie z przedmiotem czy zjawiskiem. Zabawne wierszyki i wpadające w ucho piosenki (z kanonu Super Simple Songs, Polly the Collie czy English Nursery Rhymes) sprzyjają zapamiętywaniu słownictwa, zapoznawaniu z prozodią języka obcego, a dzięki temu w przyszłości będą pozytywnie wpływały na wymowę.

Program Teddy – the superhero wspiera zdolności i indywidualny potencjał każdego dziecka, a zarazem doskonale współgra z założeniami obowiązującej w Polsce Podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Zakres tematyczny kursu obejmuje:

 • zwroty grzecznościowe,
 • liczenie w zakresie 1-10 dzieci młodsze i 1-30 dzieci starsze,
 • zwierzęta (domowe, egzotyczne, owady)
 • czynności,
 • części ciała,
 • przybory szkolne,
 • pojazdy,
 • przeciwieństwa,
 • kolory,
 • członków rodziny,
 • ubrania,
 • meble, naczynia, pomieszczenia,
 • położenie w przestrzeni,
 • uczucia
 • instrumenty,
 • zabawki,
 • części ciała zwierząt i domy zwierząt,
 • sporty,
 • pogoda,
 • pożywienie (owoce, produkty śniadaniowe, warzywa),
 • dni tygodnia.

Program Teddy – the superhero opiera się na metodach aktywnej działalności dzieci, wywołujących określone emocje i przeżycia. Zajęcia bazują na wielozmysłowym poznaniu świata – dotykaniu, próbowaniu, a przede wszystkim działaniu. Do wykorzystywanych metod należą m.in.:

 • gry językowe,
 • wiersze, wyliczanki, historyjki,
 • zabawy ruchowe,
 • zabawy dramowe,
 • flashcards,
 • posters,
 • puzzle,
 • piosenki i elementy tańca,
 • eksperymenty,
 • karty pracy.

Efekty kursu są zależne od systematycznego uczestnictwa w zajęciach, a przede wszystkim od indywidualnych możliwości dzieci. Najważniejszym efektem jest samodzielne i spontaniczne używanie języka angielskiego. Obywanie się z językiem obcym w najmłodszych latach życia korzystnie wpływa na dalsze sukcesy w tej dziedzinie, czego z całego serca życzę waszym dzieciom.

Monika Jasińska-Fidor

Wychowawca grupy III

Nauczyciel j. angielskiego