Projekt realizowany w grupie III miał na celu budzenie zainteresowania dzieci dziko żyjącymi zwierzątkami, które jednocześnie bytują blisko ludzkich siedzib. Dzieci dowiedziały się, co jest pożywieniem jeży, jaki jest ich tryb życia, jak wygląda ich zimowy sen. Przedszkolaki wykonały pracę plastyczną z użyciem materiału przyrodniczego oraz korzystały z tablicy interaktywnej w celu poszerzenia wiedzy o jeżach.

Cele projektu:

budzenie zainteresowania zagadnieniami przyrodniczymi,
doskonalenie umiejętności formułowania pytań,
wzbogacanie słownictwa dzieci związanego z tematem,
rozwijanie twórczego i logicznego myślenia,
dzielenie się spostrzeżeniami w formie plastycznej i słownej,
kształtowanie umiejętności współpracy w grupie.

Koordynatorki projektu:

Monika Jasińska-Fidor

Aneta Nowak


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content