W dniu 12.05.2022 Rada Pedagogiczna wzięła udział w szkoleniu pt. „Kreatywne metody pracy o tematyce patriotycznej, realizowane w ramach podstawy programowej z dziećmi w wieku przedszkolnym”.


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Skip to content